Saber programar segueix sent una assignatura pendent l’any 2022 tot i que la digitalització transforma les societats de manera constant. Internet i els dispositius mòbils ja són eines quotidianes per a la majoria de la població. El 2020 Espanya va comptabilitzar més de 42 milions d’usuaris d’internet, dels quals el 97.8% va navegar a la xarxa a través de telèfons intel·ligents.

 

Diferents nivells de competència digital

 

Actualment, tasques bàsiques com cercar informació, realitzar transaccions o relacionar-se amb institucions públiques o el sector privat requereixen un coneixement mínim de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Tot i això, el marc de referència europeu de les competències digitals per a la població, abasta molt més. Des de gestionar la identitat digital (nivell intermedi), a resoldre problemes o fer servir la tecnologia de forma creativa (nivell especialitzat), passant per coneixements com saber programar (nivell avançat).

En un article publicat a El País, Francisco Vico, catedràtic d’Intel·ligència Artificial de la Universidad de Málaga (UMA), afirma que només l’1% de la població espanyola té nocions de programació. I ha de canviar: programar avui és gairebé tan important com llegir i escriure”. Vico aposta per un model social on la població no només consumeixi tecnologia, sinó que també sigui capaç de crear programes i aplicacions. Amb una visió centrada a l’educació, Vico va desenvolupar l’eina gratuïta Toolbox.Academy. Aquest programa es destina a fomentar l’alfabetització computacional perquè la població escolar aprengui a programar. Toolbox.Academy compta amb més de 24.300 estudiants registrats i s’ha implementat a gairebé 550 centres educatius a Espanya.

Vico, juntament amb l’associació Naim i la Diputació de Màlaga, també ha dut a terme la iniciativa Código Rural. Aquest programa lluita contra la despoblació mitjançant un curs de formació complementària adreçat a titulats d’FP i universitaris. L’objectiu de Codi Rural és ensenyar-los a programar i oferir metodologies i eines digitals perquè puguin desenvolupar la carrera professional en poblacions de menys de 20.000 habitants.

 

 

Una deficiència estructural

 

Aquestes iniciatives sorgeixen de les necessitats derivades de la transformació digital, encara que també de les mancances del sector educatiu i empresarial. L’ensenyament tecnològic als centres educatius espanyols és molt escassa. D’altra banda, el nivell de competències digitals a l’àmbit empresarial també està lluny dels nivells desitjables. Un estudi realitzat per la consultoria Kantar el 2016 posava en evidència com el 75% de les empreses espanyoles estaven per sota de l’índex de competència digital. Davant d’aquestes dades és imperatiu que els treballadors rebin formació digital de manera periòdica al seu entorn laboral. Només amb una plantilla ben formada és possible potenciar la transformació digital a les empreses.

La pandèmia de la COVID-19 ha accelerat els processos de digitalització subratllant-ne les fortaleses. Tot i això, les mancances també s’han fet visibles; especialment a l’àmbit educatiu i empresarial. La digitalització ha de començar en edats primerenques i requereix actualitzar alguns sectors de la població adulta. Aprendre a programar – aprendre el llenguatge dels ordinadors– és un aspecte essencial de la digitalització. Així, doncs, en matèria de competències digitals, encara queda camí per recórrer.

 

Vol saber com pot Schumpit acompanyar la seva empresa en els processos de digitalització? Contacti amb nosaltres aquí.